Teenused

Teenused

Pakume keskkonnasäästlikke terviklahendusi

Kaevetööd

Teostame erinevaid kaeve- ja mullatöid ning pinnase koormis- ja teisaldustöid.

Veetorustike ja kanalisatsioonitorustike ehitamine

Teostame veetortustike ja kanalisatsioonitorustike ehitustöid. Rajame nii vee-, kanalisatsiooni-, sademevee- kui ka drenaaži torustikke koos pumplate ja puhastitega.

Maaparandus

Teostame erinevaid maaparandusi – kraavide puhastamisest kuni uute drenaažisüsteemide rajamiseni.

Tiikide ja keskkonna-rajatiste ehitamine

Teostame tiikide kaevamis- ja puhastamistöid.

Vundamendi ehitamine

Ehitame hoonete ja rajatiste aluseid ja vundamente.

Betoonist kraavikindlustuselemendid

Rajame ebapüsivates pinnastes kraavidele betoonist kraavikindlustisi.

Kraavi kindlustamine

Kraavide kindlustamist kasutatakse kraavisängi deformatsioonide ärahoidmiseks. Kraavisängi ebapüsivaim osa on nõlvajalam. Ajalooliselt on kraavidel kasutatud hagupunutisi, laud-, latt- ja maakivikindlustisi. Kõigi nende ehitamine on suhteliselt töömahukas ja hilisemad hooldustööd tehnikaga raskesti teostatavad.

Meie pakutavad monteeritavad betoonist kindlustiselemendid tagavad nõlvajalami ja põhja stabiilsuse. Valtsid liitekohtades välistavad elementide vertikaalse nihkumise üksteise suhtes. Elemendi renni kuju võimaldab vajadusel kindlustatud lõigus sette eemaldamist settekopaga. Kraavi kindlustiselemente on võimalik kombineerida tasapinnaliste kindlustisplaatidega kui on vajadus kindlustada ka kraavi nõlvu. Samuti sobivad elemendid truupide sisse- ja väljavoolu kindlustamiseks.