Meist

Keskkonnateadlikud insenerlahendused

APH Ehitus OÜ on erakapitalil põhinev ettevõte, mille eesmärgiks on pakkuda kliendile ehituslikke terviklahendusi. Ettevõtete tegevuspiirkonnaks on kogu Eesti.

Meie personalil ja partneritel on pikaajaline maaparanduse ja vesiehituste kogemus. Lisaks kuuluvad meie ampluasse ka kaevetööd, veetorustike ja kanalisatsioonitorustike ehitamine, vundamendi ehitamine ning mitmed teised tööd.  Tööde teostamisel lähtume kehtivatest normidest, heast ehitustavast ja loomulikult kliendikesksest lähenemisest.

Muuhulgas on meile oluline tähtaegadest kinnipidamine ja keskkonnasõbralikud töövõtted. Oma trumpideks peame personali erialast haridust ning pikaajalist kogemust.

APH numbrites

aastat kogemust
0 +
ha rekonstrueeritud kuivendussüsteeme
0 +
km rajatud drenaažitorustikke
0 +
ehitatud truupi
0 +

Missioon

Rajame keskkonnateadlikke taristuobjekte ja insenerlahendusi tasakaalus looduse ja maastikuga.

Visioon

Kujundame ehitusvaldkonna tulevikku innovatsiooni ja hoolivusega, ühendades inimesi ja loodust iga projekti kaudu.